Suomen luonnonsuojeluliitolta oli jo vuosia kyselty luontoharrastusvinkkejä ja useampivuotista päiväkirjaa omien luontohavaintojen kirjaamista varten. Projekti sai viimein ilmaa siipien alle syksyllä 2019. Silloin koottiin projektityöryhmä, johon kuuluivat Luonnonkalenteritiimin Risto Sulkavan, Kaija Keskisen ja minun lisäksi Luontokauppaa ja liittoa edustanut Tapio Kujala. Työryhmän työskentely oli varsin rönsyilevää ja tehtävärajat iloisesti ylittävää. Lisäksi noin puolesta kirjan kuvista koottiin Jonna Mannisen vesiluontoteemaisen pelin kuvituksesta.

Minä sain vastata paitsi kirjan taitosta ja ulkoasun suunnittelusta myös toteuttaa loput kirjan kuvituksesta, kehitellä luontoharrastusvinkkejä sekä toimittaa muiden kehittelemiä vinkkejä lopullisen tekstin muotoon.

Aherruksen lopputoloksena syntyi tuhti, kovakantinen ja 368-sivuinen, Suomen Luonnonsuojeluliiton Luonnonpäiväkirja – Havaintojani luonnossa -opus. Siihen voi kirjata jopa viiden vuoden päivittäiset luontohavainnot. Jokainen vuosi erottuu kirjan avattavasta reunasta selkeästi omana palkkinaan. Joka kuukauden alussa on luonnon havainnointiin, luonnossa liikkumiseen ja puuhailuun liittyvä vinkki, idea tai tehtävä. Vihreä lukunauha toimii kirjamerkkinä, joten meneillään oleva viikko löytyy helposti.

Luonnonpäiväkirja on painotuoreenakin vasta puolivalmis. Lopullinen kirja syntyy lukijan kokemuksista, muistiinpanoista ja muista lisäyksistä!