”Häntälän notkot on yksi maamme komeimmista yhä käytössä olevista perinnemaisemista. Jo luonnonmuodostumana notkot on ainutlaatuinen, mutta harvoin ihminen ja luonto kohtaavat yhtä kestävästi, kauniisti ja sopusointuisasti”, kertoo Matti Torkkomäki paitsi ensimmäisessä Häntälän notkoja esittelevässä teoksessa myös ensimmäisessä luontokuvakirjassa, jonka ulkoasun ja taiton olen suunnitellut. Kovakantisen kirjan on julkaissut Lounais-Someron kyläyhdistys vuonna 1998.

Häntälä sijaitsee Salon ja Forssan välissä Rekijoen laaksossa Somerolla. Notkoista kertovassa teoksessa käsitellään niiden syntyhistoria ja yhä harvinaisemmaksi käyvä kasvillisuus ja muu eliöstö sekä esitellään tuokiokuvia muistojen niityistä, niiden muodoista ja tunnelmista. 

Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän 1993 julkaisemassa mietinnössä Häntälän laidunniityt on todettu edustavaksi perinnemaisemaksi, joka tulisi säilyttää. Häntäläläiset innostuivat ajatuksesta laidunnuksen elvyttämiseksi ja notkojen hyödyntämiseksi matkakohteena. Tutkimusten ja selvitysten pohjalta maanomistajille annettiin ohjeet paitsi maisemanhoidosta ja perinnemaisemien vaalimisesta myös kyläympäristön ylläpidosta. Notkoihin perustettiin myös retkeilijöitä palveleva luontopolku. Häntälän notkot onkin komea esimerkki ihmisen ja luonnon yhteistyöstä. Ja Häntälän notkot -teos on esimerkki tekstin ja kuvien voimasta sekä yhteistyöstä niiden saattamiseksi kirjaksi, joka osaltaan on auttanut ainutlaatuisen luontokohteen tunnetuksi tekemisessä.