Juha K. Kairikko on toiminut Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana yli 30 vuotta sekä Jahti – Jakt-lehden päätoimittajana. Lisäksi hänellä on mittavat ansiot eräalan kirjojen ja lukuisien lehtiartikkelien kirjoittajana. Hän tuntee valkohäntäpeurat paitsi riistana myös monin tavoin arvostaminaan hirvieläiminä.

Jaako Ruola on paneutunut luontovalokuvaukseen entistä enemmän vuosituhannen vaihteen tienoilta alkaen ja ollut mukana useiden luontokuvakirjojen tekemisessä. Peurat ovat vieneet miehen lähes täysin yli kolmen vuoden ajan niin helteissä kuin paukkupakkasissakin. Tuhansien peuramailla vietettyjen tuntien tuloksena on syntynyt kymmeniätuhansia kuvia peuroista ja kaikenlaisesta niihin liittyvästä. Monet otoksista ovat jopa maailmanlaajuisesti tarkastellen ainutlaatuisia.

Oma osuuteni Valkohäntäpeura-kirjahankkeessa alkoi tuhansien peurakuvien seulonnalla Jaakon apuna. Valikoiduista kuvista ja Juhan teksteistä rakentui näyttävä valkohäntäpeuran jännittävää historiaa kunnioittava teos, jossa selvitetään perin pohjin muun muassa lajin elintapoja, metsästystä, riistanhoitoa ja käyttöä saaliina. Suomen Metsästäjäliiton kustantamasta kirjasta toteutettiin myös englanninkielinen laitos. Olivathan valkohännät tuotu maahamme alun perin amerikansuomalaisten lahjana 8.9.1934 näine saatesanoin:

”… ja olemme me sen vuoksi ylitse merien lähettäneet täältä Suomeen
uusien asuinsijojemme kauneimman ja jaloimman eläimen …”

Gummeruksen kirjapainossa Jyväskylässä painettu komea opus julkistettiin 2004, kun amerikansuomalaisten lahjoituksesta tuli täyteen 70 vuotta. Omaan tekijänkappaleeseeni sain tyytyväisen tiimin terveiset: ”Kiitokset Elinalle Valkohäntä-kirjamme erinomaisesta taitosta ja hyvästä yhteistyöstä!”