Tein Riitta Rautakouran päätoimittamaa ja Doctrinan julkaisemaa erityisesti naisten terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvää Uuma-lehteä 2013–2015. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa kahtena osin erilaisena painoksena: yksi on suunnattu tavallisille lukijiolle ja toinen terveydenhuollon ammattilaisille. Lisäksi lehdestä julkaistaan digiversio. 

Riitta on terveysviestintään ja sisältömarkkinointiin erikoistunut ammattilainen, joka kirjoittaa artikkeleita myös esimerkiksi Hyvä Terveys -lehteen. Hän kokoaa Uumaan ajankohtaista ja laadukasta sisältöä ja tarjoilee asiapitoista terveydenhuollon ammattilaisten kanssa työstettyä tietoa. Lukijat ovat kaikenikäisiä aktiivisia ja itsestään huolehtivia naisia, jotka panostavat terveyteen ja hyvinvointiin. Aiheet käsittelevät terveyden ylläpitämistä, sairauksien hoitoa, lääkkeitä, ennaltaehkäisyä, liikuntaa, mielen hyvinvointia ja parisuhteita.

Uuma on saatavilla lääkärikeskusten ja terveysasemien, apteekkien ja esimerkiksi naisten kuntokeskusten kautta ympäri Suomen.